Pagina principala
Salina

Alte intreprinderi

inerbelică. În 1925 se extrăgeau în jur de 7000 de tone
de sare. In 1929 erau angajati 80 de muncitori si
functionari si se extrăgeau 400 de vagoane de sare de
consum si 1500-2000 de vagoane de sare industrială.

Salina Turda: îsi continuă activitatea si in perioada

"Uzinele Salvay" din Olanda. Producea sodă caustică si
derivate. În 1927 au intrat în functiune instalatile de clor
lichid, acid clorhidric si hipoclorit de sodiu. În anii
premergători războiului lucrau aici în jur de 500 de
oameni, iar fabrica era militarizată.

Fabrica Salvay: a fost intemeiată in 1911 de către

Turda: construirea acestei fabrici începe in 1935. Noua
companie a cumpărat de la Societatea Natională de
Credit Industrial manufactura "Tompa et Farcas" care
aproviziona cu produse ceramice Casa Regală a României.

Manufactura Natională de Portelan "Coral " SAR

200 de lucrători.

În 1935 fabrica avea 100 de lucrători, iar in 1936

Fabrica de Var: a fost construită în 1921. Avea

între 30 si 40 de muncitori.

Fabrica de Gips: întemeiată în 1890, avea 30 de

angajati în 1929.

Fabrica de Tiglă: înfiintată în 1927.

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________